Østtinget

 

Grundlag:

Østtinget er uafhængig af partipolitik

Formål:

Østtingets formål er, at varetage Østbornholms interesser, og bestandigt arbejde for at udvikle samfundene, til at være nogen gode steder at bo og arbejde i, og at der er et godt serviceniveau på alle områder

Medlemskab:

Enhver medlemsorganisation, eksempelvis: Forening, institution, skole, råd og tilsvarende grupper med bopæl, tilhørsforhold eller engagement på Østbornholm, kan optages som medlemsorganisation

Repræsentantskabet:

Østtinget afholder repræsentantskabsmøde 1 gang om året, inden udgangen af april
Alle Medlemsorganisationer indkaldes skriftligt, eller på email, med 4 ugers varsel

Bestyrelse 27 april 2017

Formand:

Mogens Vibe tlf.29252613
Mail: mogens.vibe@gmail.com

Øvrig bestyrelse:

Niels Plum
Sten Møller
Kirstin Blomgren
Lars Hansen
Connie Hundrup