Vedtægter/Formål

Vedtægter for Erhvervsgruppe Øst

Foreningens formål er bla:

A. at virke til fremme for handel inden for erhverv og detail samt indenfor industri, skibsfart og dermed forbundne interesser inden for andre erhverv, såvel i almindelighed som i særdeleshed i Nexø

B. at virke til handelsstandens uddannelse og dygtiggørelse – og

C. at virke for at fremme et kollegialt, venskabeligt forhold mellem foreningens medlemmer.